EL CONTE

Recordeu que aquest programa Glogster no accentua per ser anglés. A classe s’han d’accentuar!