Els verbs

 Anem a buscar els verbs que hi falten.

Títol:

Un altre diumenge, camí del————–

tan dins del meu ——-, avui ______

allò que el temps_________

_________ cada carta i paraula a paraula

per tu va ———

Un altre diumenge, —— del capvespre

No ______una trucada passada mitja vida

qui _____ si després de tanta espera

entens una manera

més no ___________que ______

que no et __________d’aquí

no _____ ara, no _____ara…

_________de mi un somriure

i així no______________

massa temps per a _______-te

__________tot el passat

Ara ja no ______hora

ara que____________ a la persona _____ quan t’adones

que el teu cor no ________ però fa temps que el meu no et _____

_____ quan te n’________

Ara ja no _______ hora

l’ànima que un dia _______es ______ invisible

i no _________, no _________ a________-me feble

ara ja no________ hora…

Un altre diumenge, camí del capvespre

hi ha coses que no __________ però

que mai més _______

encara que _______ el dies

tothom ________una sortida

el bon mans del odi ______ a ________-se

I tu cada vegada _______ pitjor

Què _________canviar?

Massa temps per a _______-te

Millor si et ________ on _________

Permet que et _______ avui…

Ara ja no _______hora

ara que ________a la persona ________ quan t’adones

que el teu cor no ________ però fa temps que el meu no et________

_____quan te n’adones

Ara ja no ______hora

l’anima que un dia _______ es _______invisible

i no ________, no ________ a _________-me feble

ara ja no__________ hora…